Otwarty aparat do tomografii rezonansu magnetycznego (MRI)

Badanie MRI, czyli tomografia rezonansu magnetycznego, nie jest związane z emisją promieniowania, w przeciwieństwie do tomografii komputerowej (TK) i rentgenografii, i dlatego może być stosowane nawet u dzieci. Zastosowanie silnego pola magnetycznego i fal radiowych pozwala na uzyskanie obrazów z wyraźnie rozgraniczonymi strukturami anatomicznymi i uwidocznionymi nawet najmniejszymi zmianami. Co więcej, lekarz wykonujący badanie otrzymuje szczegółowy, przekrojowy obraz badanych tkanek. Dzięki temu diagnoza jest na tyle precyzyjna, że lekarz może od razu zaproponować indywidualny program leczenia.

Jak sprawić, by pacjent czuł się komfortowo?

W przypadku tradycyjnych urządzeń pacjent musi leżeć w wąskim cylindrze, co bardzo często budzi jego obawy. Ograniczona przestrzeń i wyraźny odgłos stukania powodują, że badanie może wywoływać stany lękowe, szczególnie u pacjentów z klaustrofobią. Aby zapewnić naszym pacjentom komfort w trakcie badania i wyeliminować uczucie lęku, nasza klinika jest wyposażona w otwarte urządzenie do tomografii rezonansu magnetycznego. Wykorzystujemy najnowszą, dotychczas niestosowaną w Europie, technologię rezonansu magnetycznego w polu średniej częstotliwości, która oferuje pełny zakres możliwości diagnostycznych tej metody.

Koszty

Koszt standardowego badania MRI w przypadku pacjentów indywidualnych wyliczany jest zgodnie z urzędowym cennikiem usług medycznych (Gebührenordnung für Ärzte - GOÄ). W przypadku samodzielnie pokrywających koszty, Klinika nalicza kwotę  375,02 euro (np. MRI stawu kolanowego lub ramiennego),  563,87 euro (np. MRI odcinka kręgosłupa lub miednicy) lub 584,86 euro (np. MRI głowy).

Umów się na wizytę