بازبینی

از سال 2001 تا به الان ما حدود 20000 بیمار داشته‌ایم که با توجه به تشخیص متخصصان روش‌های درمانی ستون‌فقرات را دریافت کرده‌اند. اکثر بیماران رضایت 96 درصدی از خدمات و سرویس‌های ما داشته‌اند. یعنی 92 درصد آن‌ها خیلی راضی بوده‌اند و 4 درصد رضایت نسبی داشته‌اند. نسبت به متوسط رضایت کلی تمامی بیمارستان‌های آلمان، حدود 3000 بیمارستان، از 71درصد بیماران 60درصد رضایت کامل  و 11درصد رضایت متوسط داشته‌اند.