اشعه ایکس

برخلاف روش‌های نوین تصویربرداری هنوز هم برای تشخیص یکسری مشکلات از تصویربرداری اشعه ایکس استفاده می‌شود. تصویربرداری اشعه ایکس به ما اجازه می‌دهد که ریه‌ها و استخوان‌ها را ببینیم. علاوه بر آن، قسمت‌های شکسته‌شده، دژنریشن، پوکی استخوان، تومورها و مشکلات مفصلی به‌وضوح در تصاویر اشعه ایکس قابل‌رویت هستند.

تکنولوژی باعث شده که تصاویر اشعه ایکس کیفیت قابل‌توجهی داشته باشند و از طرفی به‌سرعت هم آماده شوند. در نتیجه بیماران برای اینکه بتوانند به یک روش درمانی مناسب برسند نیازی نیست که مدت طولانی منتظر بمانند.