ام‌آر‌آی آنژیوگرافی

این مدل MRI رگ‌ها خونی را نیز نمایش می‌دهد. در این روش به رگ‌های خونی بیمار یک ماده به‌خصوص تزریق می‌شود. این تصاویر با استفاده از روش‌های مختلف تصویربرداری مانند MRI، اشعه ایکس و سی‌تی‌اسکن نمایش داده می‌شوند.

زمانی که در جراحی، به ستون‌فقرات گردنی نزدیک می‌شویم یا به ستون‌فقرات کمر و توراکس عضو آسیب‌دیده دسترسی پیدا می‌کنیم از این روش تصویربرداری استفاده می‌کنیم.

برای مثال در این حالت با استفاده از آنژیوگرافی در حین جراحی میکروسکوپی می‌توان ناهنجاری‌های عروقی را در محل موردنظر با شیوه‌ای کم‌خطر و مطمئن بررسی کرد.