تشخیص

برای تضمین اینکه روش درمانی برای شما مناسب است به یک تشخیص دقیق نیاز داریم. هر بیماری در بدن افراد با علائم و نشانه‌های مختلفی بروز می‌کند. به همین خاطر برای تشخیص دقیق و درست به تجهیزات پیشرفته و تخصصی نیاز است. ما در زمینه تشخیص بیماری تجهیزات فنی و پیشرفته‌ تصویربرداری را در اختیار بیماران قرار می‌دهیم. مشاوره فردی و کمک به بیماران برای ما اهمیت بسیاری دارد.

سال‌ها تجربه به همراه آخرین تکنولوژی‌های استاندارد به ما کمک می‌کند تا تشخیص دقیق بیماری را تضمین کنیم.

ما به بیماران خود روش‌های زیر را پیشنهاد می‌کنیم: