بیماران بین‌المللی

لاوه‌بر جلسات مشاوره حضوری در کلینیک آوسینا، بیمارهای بین‌المللی می‌توانند به‌سادگی تمامی اطلاعات موردنیاز خود را درخصوص سفر، فرآیندهای تشخیص، گزینه‌های درمانی، میزان موفقیت گزینه‌های درمانی، خطرات احتمالی، دوره درمان، هزینه‌ها، شرایط همراهی اعضای خانواده یا دوستان، ویزا و سایر موارد کسب کنند.

اما برای این مهم به کمک بیماران نیاز داریم، لازم است که بیماران آخرین نتایج ام‌آر‌آی خود را همراه با توضیحی دقیق و مبسوط از مشکل خود برای ما ارسال کنند. برای دریافت این خدمات بیماران باید در ابتدا با بخش بیماران بین‌المللی کلینیک از طریق آدرس پست‌الکترونیکinfo@avicenna-klinik.de یا شماره تلفن ۴۹۳۰۲۳۶۰۸۳۹+ در تماس باشند تا توضیحات و راهنمایی‌های لازم در این خصوص را دریافت کنند.