بروشورهای ما

فایل‌های پیوست در ادامه، بروشورهای ما در زبان‌های مختلف است. برای کسب اطلاعات بیشتر در خصوص کلینیک ما بخش اخبار وب‌سایت را مطالعه کنید.

اخبار کلینیک

نامه‌ای به کمرم: خواهش می‌کنم اجازه بده دوباره بی‌دردسر به آسونی قبل خم بشم...

اخبار


...می‌توانم درکت کنم که گهگاه از اینکه وجودت نادیده گرفته می‌شود در عذابی.تا زمانی که برای من کار می‌کنی من کمترین توجهی بهت ندارم.وقتی می‌خواهم یک جعبه نوشابه را بردارم در سکوت خم می‌شوی و بعد سر...

ادامه