چکیده‌ای از نتایج درمان‌های کلینیک آوسینا

از سال ۲۰۰۱ تاکنون، کلینیک تخصصی آوسینا موفق به درمان و معالجه حدود ۲۰ هزار بیمار شده است، این بیماران شامل بیماران خارجی و آلمانی که با توجه به تشخیص نوع آسیب نخاعی، برای معالجه آن‌ها از یک یا چند شیوه درمانی استفاده شده، می‌شوند. نموداری که در ادامه آورده شده است، نمایانگر رضایت ۹۸ درصدی بیماران از کارهایی است که ما برای آن‌ها انجام داده‌ایم. (۹۲ درصد رضایت کامل و ۴ درصد راضی)، این آمار در مقایسه با میانگین ۷۰ درصدی میزان رضایت بیمارستان‌های سراسر آلمان (در مجموع حدود ۳۰۰۰ بیمارستان)؛ (۶۰ درصد رضایت کامل و ۱۱ درصد راضی) یک آمار فوق‌العاده برای کلینیک آوسینا است.

www.klinikbewertungen.de

در جریان شیوه‌های درمانی مختلف ارائه شده توسط این مرکز برای مجموع ۲۰ هزار بیمار، عوارض جانبی مشاهده شده طبق گزارش ذیل است.

عارضه جانبی

تعداد

ترومبوز

-

آمبلی ریوری

-

جراحت اعضا و جوارح

-

طرف و یا سطح اشتباه

-

استافیلوکوک اورئوس (طلایی) مقاوم به متی سیلین (مِرسا/MRSA)

-

اختلال بهبود زخم

۱ مورد که فقط (005/0 %) پنج هزارم درصد کل بیماران می‌شود.

خونریزی (بدون عواقب)

۱ (005/0 %)

عوارض ناشی از داروی بی‌هوشی

-