Ομάδα

Η ομάδα μας αποτελείται από μια ομάδα ειδικών υψηλής ειδίκευσης. Συνεργάζονται συνεχώς για την γρήγορη ανάκαμψη σας και δουλεύουν κερδίζοντας την εμπιστοσύνη σας και βεβαιώνοντας σας ότι όλα λειτουργούν με τον καλύτερο και αποτελεσματικότερο τρόπο. Οι γιατροί που παρουσιάζονται παρακάτω εργάζονται στην κλινική Avicenna ως γιατροί.

Οι γιατροί έχουν πολυετή διεθνή εμπειρία στους τομείς της εμπειρογνωμοσύνης τους.


Μέλη/Συνδρομές