Στατιστικό πόρισμα από τα αποτελέσματα της θεραπείας

Από το 2001, αναλάβαμε περίπου 20.000 ασθενείς, τόσο περιπατητικούς ασθενείς  όσο και νοσηλευόμενους οι οποίοι λόγω παθήσεων στην σπονδυλική στήλη έλαβαν μία ή περισσότερες θεραπείες βασισμένες σε σπονδυλικές παθήσεις. Εμφανίζοντας συνολική ικανοποίηση 97% (94% πολύ ικανοποιημένοι και 3% ικανοποιημένοι), σε σύγκριση με τη μέση συνολική ικανοποίηση όλων των γερμανικών νοσοκομείων (περίπου 3000 νοσοκομεία) 71% (60% πολύ ικανοποιημένοι και 11% ικανοποιημένοι).

www.klinikbewertungen.de

Οι ακόλουθες ανεπιθύμητες καταστάσεις έχουν προκύψει λόγω της θεραπείας στην κλινική Avicenna – συνολικά 20.000 ασθενών.

Επιπλοκές

αριθμός

Θρόμβωση

-

Πνευμονική εμβολή

-

Τραυματισμός οργάνων

-

Λάθος πλευρά ή επίπεδο

-

Σταφυλόκοκκος ανθεκτικός στον παθογόνο κατά

-

Διαταραχές επούλωσης πληγών

1 (0.005%)

Αιμορραγία (χωρίς συνέπειες)

1 (0.005%)

Επιπλοκές αναισθησίας

-