Διεθνείς ασθενείς

Εκτός από την άμεση συμβούλευση στην κλινική μας, οι ασθενείς από το εξωτερικό θα μπορούσαν να ενημερωθούν πριν από την άφιξή τους για όλα: διάγνωση, επιλογές θεραπείας, πιθανότητες επιτυχίας, κίνδυνοι, διάρκεια, κόστος, συνοδεία, άδεια παραμονής κλπ.

Γι 'αυτό χρειαζόμαστε έγκυρες εικόνες MRI και περιγραφή των κύριων ενοχλήσεων. Αυτή η επιλογή είναι διαθέσιμη μόνο μετά από προηγούμενη επαφή με το Τμήμα Εξωτερικών και Διεθνών Ασθενών, στη διεύθυνση info@avicenna-klinik.de ή τηλεφωνικώς στο +49 30 236 08 30, ώστε να επεξηγηθεί η ακριβής διαδικασία.