Θεραπείες σπονδυλικής στήλης

Όπως ποικίλλει και ο πόνος στην πλάτη, είναι και οι επιλογές θεραπείας. Μόνο αφού προσδιορίσετε την αιτία των ενοχλήσεων σας, ξεκινάμε με μια στοχοθετημένη ατομική θεραπεία. Η έγκαιρη διάγνωση και θεραπεία, η διεπιστημονική συνεργασία, η εφαρμογή πολλαπλών μεθόδων, η υποστήριξη και μετά την επέμβαση καθώς και η προετοιμασία μελλοντικών προληπτικών προγραμμάτων αποτελούν σημαντικά στοιχεία της θεραπείας της σπονδυλικής στήλης.

Δεν υπάρχει πανάκεια για πόνο στην πλάτη. Για κάθε ασθενή αναπτύσσουμε ένα ατομικό πρόγραμμα θεραπείας μετά από λεπτομερείς συζητήσεις, εξετάσεις και διάγνωση. Αυτό απαιτεί πάντα την ενεργό συμμετοχή σας. Ακόμα και η καλύτερη χειρουργική επέμβαση δεν μπορεί να βοηθήσει αν ο ασθενής δεν κάνει τίποτα για τον εαυτό του.

Σας παρουσιάζουμε στην ιστοσελίδα μας διάφορες θεραπευτικές επιλογές. Ποιες από αυτές τις μεθόδους είναι κατάλληλες για εσάς, ποιες ευκαιρίες και κίνδυνοι υπάρχουν και ποιες εναλλακτικές λύσεις είναι ακόμα διαθέσιμες, θα θέλαμε να σας εξηγήσουμε αναλυτικά.