Beyin tümörleri

Tümörleri esas itibarıyla iyi ve kötü huylu olmak üzere ikiye ayırırız. Hangi türün söz konusu olduğunu manyetik rezonans tomografi (MR) gibi yöntemlerle gerçekleştirilen daha detaylı bir teşhisle açıklığa kavuştururuz. Primer beyin tümörü olarak adlandırılan, beyin hücrelerinin veya beyin zarının kendisinden kaynaklanan tümörlerin yanı sıra, diğer organlarda bulunan tümörlerin yayılması sonucu da oluşabilirler.

Kafatasının içinde oluşan tümörlerin yüzde 15 ila 25’i meninjiyom olarak adlandırılan tümörlerdir. Burada genellikle beyin zarında (meninks) oluşan iyi huylu doku değişiklikleri söz konusudur. Bunlar genellikle oldukça yavaş bir şekilde ilerlerler ve yaklaşık 40 yaşından sonra ortaya çıkarlar. Bu tür tümörler omurilikte de görülebilir (bkz. omurga/tümörler).

Gliyomlar aynı şekilde sık görülen tümör çeşitlerindendir. Bu tümörler gliyal hücreleri olarak adlandırılan, sinir sisteminin destek doku hücrelerinde oluşurlar. Meninjiyomların aksine bu tümörlerin hızlı büyüyen tipleri de görülmektedir. Astrositom ve gliyoblastoma bu tümörlerin alt türlerini meydana getirir.

Schwann hücreleri olarak adlandırılan ve sinir liflerini saran hücrelerde nörinomlar oluşabilir. Bu iyi huylu tümörler metastaz oluşturmazlar ve sadece kafatası içinde değil, sıklıkla iç kulak yolunda da (akustik nörinom) ortaya çıkarlar.

Hipofiz de denilen hipofiz bezinde adenomlar meydana gelebilir. Bu tümörlerde iyi huyludur ancak bazı durumlarda hormon üretebilirler.

Belirtiler

Beyin tümörlerinin belirtileri çok belirgin bir şekilde belirtilemezler ve tümörün konumu gibi etkenlere bağlıdırlar. Hastalar başlangıç evresinde genellikle hiçbir şikayet hissetmezler. Tümör ne kadar büyürse belirtileri de o kadar belirginleşir.

Genellikle ilk olarak artarak seyreden baş ağrıları görülür. Daha sonraki süreçlerde epilepsi krizleri, baş dönmesi, bulantı, konuşma, görme ve hareket bozuklukları da şikayetler arasına eklenebilir. Ayrıca vakaların birçoğunda mental değişiklikler meydana gelmektedir. Bu değişiklikler arasında unutkanlık, aşırı sinirlilik veya ruhsal dalgalanmalar sayılabilir.

Nörinomların tipik belirtileri arasında denge bozuklukları ve akustik nörinomlarda sağırlığa kadar varabilen işitme kaybı gözlemlenir.

Terapi

Kötü huylu tümörlerin kemoterapi ve ışın tedavisi ve semptomların duruma özel yöntemlerle tedavi edilmesinin yanı sıra, doku değişikliklerini genellikle mikrocerrahi.