מטופלים בינלאומיים

מלבד הייעוץ הישיר במרפאות שלנו יכולים מטופלים הבאים מחוץ לארץ לקבל מידע מפורט לפני הגעתם אלינו. ייעוץ זה כולל אבחנה, חלופות טיפוליות, סיכויי הצלחה, סיכונים, משך הטיפול, עלויות. מידע למלווים, סידורי אשרה ועוד.

לשם כך נחוצות לנו תמונות עדכניות בתהודה מגנטית ותיאור המחושים העיקריים. אפשרות זו קיימת רק לאחר יצירת קשר עם המחלקה למטופלי חו"ל בכתובת דוא"ל: info@avicenna-klinik.de או בטלפון +49 30 236 08 30 להסברת כל התהליך.