גלישת חוליה (ליסתזיס)

באופן טבעי עמוד השדרה ערוך בצורת אות S משוטחת, וכל המרכיבים משתלבים במבנה זה. כשקיים מצב הקרוי חוליה גולשת, מחליקה חוליה אחת או חוליות אחדות מהעמדה הטבעית.

לאי-יציבות זו יכולות להיות סיבות שונות. לדוגמה, עיוותים מלידה יכולים להיות סיבה לגלישה של חוליה. מאידך, גם שינויים אטיים הנגרמים על ידי שחיקה, ספיגה או שברים יכולים להוות סיבה לגלישה של חוליה. רצועות. שרירים וגידים חזקים ומפותחים מאטים את הגלישה, כי הם נועדים לחזק את החוליה במקומה.

בעיקרון, אנו מבחינים בארבע דרגות גלישה (הסיווג הוא לפי מאירדינג):

  • דרגה I: תזוזה פחות מ-25%
  • דרגה II: 25 עד 50%
  • דרגה III: 51 עד 75%
  • דרגה IV: תזוזה מעל-75%