סירינגומיאליה

סירינגומיאליה היא מצב, שבו מתהווה בחוט השדרה חלל מוארך הממולא נוזל הנקרא סירינקס (מלה יוונית לצינור או חליל). בתוך החלל הזה חסרים תאי עצב, ולכן אין הולכה של גירוי באזור זה. בדרך כלל מרוכזת המחלה באזור חוט השדרה הצווארי או החזי. שם עלולים להופיע יחד גם כמה וכמה חללים כאלה.

הסיבה להתהוות החללים הללו היא בדרך כלל הפרעה בזרימת הנוזל המוחי-שדרתי. אחראיים לכך יכולים להיות דלקות, מומים או תאונות.

תסמינים

היות וחוט השדרה הנו חלק ממערכת העצבים המרכזית וממנו מעוצבבות הגפיים - ידיים ורגליים - מקרינים הכאבים גם לאזורים אחרים. במקרים רבים קיימות הפרעות בתחושה.

בין אלה ניתן למנות נימול, רדימות של הגפיים, הפחתה בתחושת חום או כאב במקומות מסוימים. בהתאם למיקום ולמספר החללים הכיסתיים משתנים התסמינים, ולכן קשה להגדיר כאן תמונה ברורה.

רק בבדיקה מדוקדקת (בתהודה מגנטית) ניתן להדגים את החללים, להגדיר את מקומם ולטפל בהם אחר כך.

טיפול

קיימים טיפולים שונים המאפשרים למנוע את הגדלת החלל ואף לפעמים להקטין את היקפו. בדרך כלל באה כאן לידי שימוש פיזיותרפיה, טיפולים משמרים או ניתוח. בעזרת מיקרוכירורגיה מגיעים אל החלל ויוצרים קשר בינו לבין החלל האפידורלי. באופן זה מוקל הלחץ על חוט השדרה.