אצבע הדק

כאשר ניתן ליישר שוב את האצבע אחרי כיפוף רק לאחר "לכידה" המלווה בכאב, מכונה מצב זה אצבע הדק. הסיבה לכך היא התעבות של הגיד המכופף, קשרית על הגיד, המפריעה לגלישה החופשית של הגיד מתחת לרצועה המחזיקה אותו במקום.

תסמינים

התסמינים הראשונים הם, שלאחר סגירת אגרוף האצבע אינה חוזרת עצמונית להיות ישרה או עושה זאת רק לאחר נעילה וקפיצה. יותר מאוחר מופיעים גם כאבים בניסיון היישור של האצבע. בשלבים מאד מאוחרים צריך המטופל ליישר את האצבע בכוח באופן פסיבי.

טיפול

באמצעות התערבות ניתוחית קטנה המבוצעת אצלנו בדרך כלל באופן אמבולטורי ובאלחוש מקומי, מנותקת הרצועה הטבעתית המונעת את הגלישה החופשית של הגיד בכף היד. לאחר פעולה זו חוזרת האצבע מיד לתנועתיות מלאה.