הקשחת המפרק /ארתרודזיס

הקשחת מפרקים מבוצעת כדי למנוע כאבים באי-יציבות של מפרק או כשקיימת ארתרוזיס חזקה וכאשר מסיבה כלשהי אי אפשר להשתיל מפרק תותב. ניתוח זה נקרא ארתרודזיס.

רק לעתים מאד רחוקות אנו מבצעים ניתוחי הקשחה במפרקי כתף, אצבעות או קרסול, כי אנו מעוניינים לשמר את התנועה של מפרקים אלה. עקרון הניתוח של ארתרודזיס הוא חיבור על ידי ברגים ולוחות מתכת, כדי שהעצמות משני צידי המפרק יתאחו. אז מפרק זה מקובע ואינו מסוגל לתנועה. מאידך גיסא, מתבטל הכאב בתנועה ובהעמסה.

ארתרודזיס היא תמיד הצעד האחרון, ואנו פונים לאפשרות זו רק אם אין כל ברירה. כמובן, את ההחלטה על ניתוח כזה חייב להקדים ייעוץ ממצה, וזאת לא רק משום שלא תוכל להתבצע עוד תנועה במפרק אלא גם כי המצב הזה איננו הפיך.

פרטי הטיפול

משך הטיפול:

תלוי בסוג המפרק, בין שעה לשעתיים משך

האשפוז:

4 - 8 ימים

מנוחה:

6 עד 8 שבועות

התעמלות רפואית:

בדרך כלל אינה דרושה

אי-כושר עבודה:

כשבועיים פעילות

ספורט:

תלוי במקום ההקשחה