Ultralyd

Vi benytter ultralyd for i ulike sammenhenger for å stille en diagnose. Såkalt sonografi benytter vi i nødstilfeller slik at vi raskt kan få en oversikt over hva som er galt. Men også under veis og som generell undersøkelsesmetode, f.eks. magen, bruker vi denne metoden.

Ulike deler av kroppen og organer lar seg enkelt undersøke med ultralydbølger. Det gir oss todimensjonale bilder som gir oss en romlig forestilling av form, plassering av størrelse på de undersøkte strukturene inne i kroppen samt sykelige endringer.

Med utgangspunkt i en fargekodet visning av blodkarene, gir ultralyd nøyaktig informasjon om i hvilken retning og i hvilket tempo blodet flyter. I diagnostisering av sirkulasjonsforstyrrelser og karakterisering av tumorer på bakgrunn av vaskulært mønster og blodgjennomstrømning er Doppler-ultralyd svært nyttig.

Denne prosessen benyttes blant annet til undersøkelser av hjertet, halspulsåren, vener og arterier samt under svangerskap og fødsel.

Undersøkelse med ultralyd
Liggende pasient undersøkes med ultralyd