Internasjonale pasienter

I tillegg til direkte rådgivning i vår praksis kan utenlandske pasienter informere seg om alt før de kommer: diagnose, terapiopsjoner, mulighetene for suksess, risiko, varighet, kostnader, følgepersoner, visa osv.

Til dette trenger vi aktuelle MRT-bilder og en beskrivelse av hovedsmertene. Denne muligheten har man kun etter at man først har tatt kontakt med avdelingen for internasjonale pasienter på info@avicenna-klinik.de eller per telefon på +49 30 236 08 30 slik at du får de nøyaktige informasjonene angående fremgangsmåten.