Smertebehandling

Behandlingen av selve smertene er en viktig søyle i et behandlingskonsept. Smerterapi bør ikke aksepteres som eneste terapi, men snarere som en midlertidig, ledsagende eller supplerende til årsaken er avklart og et overordnet terapikonsept er bestemt.

Smertestillende

I akutte tilfeller anbefales bruk av smertestillende, avhengig av smertenes alvorlighetsgrad. Ofte gjøres dette i kombinasjon med et muskelavslappende middel og/eller fysioterapi. Samtidig diagnostiseres årsaken til smerte (herniert plate, spinal canal stenosis, inflammasjon, tumor, cyste) blant annet ved hjelp av MR eller CT. I prinsippet behandles årsaken og ikke bare symptomet som smertene.

I tillegg til å ta smertestillende, er det også opptil 3-4 injeksjoner eller infiltrasjoner av irriterte strukturer som virvelledsinfiltrasjon (fasett), peri-radikulær terapi (PRT: injeksjon av bedøvelsesmidler som kortisonpreparat) for å lindre irritasjonen.

Behandlingsmuligheter

Hvis den direkte behandlingen av årsaken ikke gir mening (fantomsmerter, smerte til tross for flere operasjoner osv.) Eller rett og slett ikke er mulig (alvorlige slitasjelidelser, alvorlige anatomiske forhold), er ytterligere terapialternativer tilgjengelig. Dette gjelder også hvis pasientens generelle tilstand ikke tillater slik behandling. Selvfølgelig kan disse alternativene kombineres med andre tiltak (medisiner, fysioterapi og psykoterapi). Ytterligere tiltak inkluderer denerveringstiltak og ryggmargsstimulering (smerte pacemaker).

Dr. med. Munther Sabarini

Forfatter
Dr. med. Munther Sabarini
Spesialist innen nevrokirurgi

Avicenna Clinic Berlin hjelper deg gjerne

Avicenna Clinic har vært basert i Berlin siden 2001. Våre leger har minst 25 års internasjonal erfaring innen sine respektive felt (nevrokirurgi, ryggkirurgi, anestesi og ortopedi).

Hvis du ønsker å legge deg inn på klinikken vår med alvorlige ryggsmerter, en herniert plate eller mistanke om slike, bruk følgende kontakt:

Avicenna Clinic
Paulsborner Str. 2
10709 Berlin

Telefon: +49 30 236 08 30
Fax: +49 30 236 08 33 11
E-post: info@avicenna-klinik.de