Ledd – lidelser og behandlingsmuligheter

Som en klinikk med internasjonal standard kan vi tilby pasienter fra hele verden individuelt tilpassede råd og støtte.Det brede diagnostiske og terapeutiske spekteret på fagområdene nevrokirurgi, ryggkirurgi og hjernekirurgi samt ortopedi og perifer nervekirurgi, anestesi, radiologi og fysioterapi utgjør et helhetlig konsept.

Leddlidelser

Enten vi skal gå, gripe, bøye oss elle snu oss – leddene i menneskekroppen spiller en viktig rolle i alle bevegelser. Derfor utsettes de også for utrolig stor belastning i løpet av livet. Slitasje utgjør derfor en normal del av aldringsprosessen, og ikke bare de store leddene som skulder, hofte og kne, men også til de små leddene som for eksempel føtter og tær rammes.

Fremskreden slitasje, såkalt slitasjegikt, rammer mange og medfører store smerter og bevegelsesinnskrenkninger. Men også kortere overbelastninger eller betennelseslidelser som revmatisme kan føre til leddproblemer. Derfor er det svært viktig å stille en utførlig diagnose for å avklare den nøyaktige årsaken før man iverksetter behandling.

Ved nye skader av knokler, sener eller bånd, skal behandling iverksettes så raskt som mulig for å unngå senskader som f.eks. ytterligere slitasje.

Leddbehandlinger

Hvert enkelt ledd i menneskekroppen fyller en helt spesiell funksjon og har helt spesielle egenskaper. Mens skulderen er et kuleledd som kan beveges i nær sagt alle retninger, er det nok for fingrenes gripefunksjon at de kan bøyes og strekkes i en retning.

Like ulike som de enkelte leddene, er skadene og lidelsene som kan oppstå i dem. Derfor krever også ethvert sykdomsbilde en individuell behandling. Når en pasient kommer til oss, fokuserer vi først på å stille en så nøye og riktig diagnose som mulig før vi velger behandlingsmetode og arbeider målrettet mot å fjerne plagene.

Det aller viktigste er å kunne arbeide profylaktisk og behandle degenerative leddlidelser. Dette omfatter også inngrep som f.eks. korrektur av medfødte eller pådratte feilinnstillinger. Slik kan man unngå senskader i leddene i form av alvorlige, degenerative leddprosesser (artrose).

Hovedtyngden av arbeidet vårt ligger innen endoprotetikk med behandling av hofte- og kneledd, artroskopiske operasjoner i kne- og skulderledd samt hånd- og fotkirurgi.