Artroskopi

Artroskopi brukes ofte ved inngrep i skulder-, albue- og kneledd. Det gjør det mulig å se de indre delene av leddet for å stille en nøyaktig diagnose ved Bruskskader, betennelser og bånd- eller meniskskader.

Ved hjelp av dette minimalinvasive inngrepet får vi fri sikt til nærmest alle deler av leddet. Operasjoner som gjennomføres ved hjelp av artroskopi gjør det enklere for oss å lokalisere skader og behandle dem med skånsomme instrumenter.

For pasienten medfører artroskopi flere fordeler. Snittene er mindre enn ved åpne inngrep. Mindre snitt betyr mindre vevskader og færre arrdannelser. Pasienten kan ofte sette i gang med oppfølgende behandling kort tid etter operasjonen.

Behandlingsforløp

Artroskopi gjøres enten under full narkose eller under lokal bedøvelse på arm eller bein. Ved artroskopi føres det en tynn sonde gjennom et lite snitt i huden på 5 til 10 millimeter inn i leddet.Sonden er forbundet med et videokamera som projiserer bildet på en skjerm.

For å få til dette, blir leddet fylt med væske som fjernes igjen ved slutten av operasjonen. Ved hjelp av en liten spesialhake, som føres gjennom et annet lite hull, er det mulig å undersøke leddstrukturen direkte. Via det samme snittet fører vi inn de ulike instrumentene som vi tenger til en artroskopisk operasjon.

Slik kan vi f.eks. ve betennelser i leddet fjerne deler av den betente leddhinnen. Ved brusk- eller meniskskader samt ved bånd- og seneskader benytter vi denne metoden for å fjerne avrevne meniskdeler, sy skadet vev, glatte ut brusk eller erstatte ødelagte bånd.

Ettersom inngrepet er skånsomt, kan man omgående bruke det opererte leddet og ofte også belaste det. Enkelte av disse operasjonene kan gjennomføres poliklinisk, mens andre krever et par dagers innleggelse på klinikken.