Avstivning av ledd/artrodese

Operative leddavstivning gjennomføres for å lindre smerter og ustabilitet i ledd eller for å lindre sterk artrose hvis leddet av ulike grunner ikke kan eller skal behandles med leddprotese. Et slikt inngrep kalles for artrodese på fagspråket.

Det er sjelden vi utfører avstivningsoperasjon i skulder-, finger-, ankel- eller tåledd, fordi det er så viktig å beholde bevegeligheten i disse leddene. Ved en slik operasjon forbinder vi leddelene med skruer og metallplater slik at de vokser sammen og hindrer enhver bevegelse i leddet. Samtidig fjernes smertene som pasienten opplever som følge av bevegelse og belastning.

Artrodese ser vi imidlertid som en siste utvei. Før det eventuelt blir aktuelt, vil det være behov for en svært grundig rådgivningsprosess.Ikke bare vil leddet blir stivt, men det vil heller ikke være mulig å omgjøre inngrepet.

Behandlingsdetaljer

Behandlingens varighet:

er avhengig av det enkelte ledd, ofte mellom 1 og 2 timer

Klinikkopphold:

4 – 8 timer

Ro:

6 – 8 uker

Fysioterapi:

sjelden behov for fysioterapi

Arbeidsufør:

rundt 2 uker

Sport:

avhengig av hvor avstivningen utføres