Bruskskader

Alle leddoverflater er dekket med brusk.Denne brusken har to viktige funksjoner: på den ene siden tjener den glatte overflaten, sammen med leddvæsken, til at leddet skal kunne bevege seg og gli lett.På den andre siden har leddbrusken en mekanisk bufferfunksjon.Det betyr at den tar i mot og utligner trykk- og støtbelastninger i leddet.

Akutte skader på leddbrusken kan f.eks. oppstå som følge av skader. Men også feil beinstilling (kalvbeinthet eller hjulbeinthet) kan føre til kroniske feilbelastninger som fører til bruskskader i leddet. Ettersom brusken ikke fornyer seg, må dette behandles så raskt som mulig. Gamle skader lar seg ikke reparere.

Dette er også forklaringen på hvorfor man som følge av sterke belastninger, f.eks. ved sport eller gjentatte småskader (som ikke blir regnes som skader) kan oppleve kroniske bruskskader. I siste instans kan dette føre til en artrose Det er derfor svært viktig at bruskskader og tilhørende årsaker oppdages tidlig slik at de kan behandles.

Reelt opptak av bruskskader

Symptomer

Ved friske bruskskader vil man ofte også oppleve kapselforstuing og blåmerker. Den skadede brusken avgir imidlertid ingen smerter. Det er også grunnen til at mange bruskskader ikke oppdages.

Først kronisk skade med brusktap forårsaker smerter og hevelser i leddene, noe som kan komme som følge av belastninger, men også når man holder seg i ro.

Behandling

konservativ behandling omfatter en grundig samtale for å unngå feilbelastninger og endringer med tanke på idrett samt medikamentell behandling og fysioterapi og eventuell tilpasning av ortopediske hjelpemidler.

Operative inngrep utføres som oftest med hjelp av minimalinvasive inngrep i form av artroskopi, noe som innebærer utglatting og oppfrisking av brusken samt Brusktransplantasjon brusktransplantasjon