Brusktransplantasjon

Ved brusklidelser som skyldes bruskskader, kan det være mulig å erstatte brusken på det skadede stedet ved hjelp av en brusktransplantasjon. For at dette skal være mulig, må omfanget av skaden omfatte maksimalt tre kvadratcentimeter.

Særlig ved bruskskader øverst i ankelen og i kneet kan dette være et alternativ. I leddeler som er utsatt for stor belastning, anbefaler vi å erstatte bein-/bruskdeler eller dyrke bruskceller for å bygge opp leddet.

Behandlingsdetaljer

Behandlingens varighet: 30 til 60 minutter
Klinikkopphold: 4 -5 dager
Ro: 6 til 12 uker
Fysioterapi: kan av og til være nødvendig
Arbeidsufør: avhengig av yrke
Sport: etter 12 til 16 uker

Behandlingsforløp

Transplantasjon av brusk/bein: Ved hjelp av en artroskopisk operasjon fjerner vi først den skadede delen av leddet. Med et spesielt verktøy tar vi deretter ut en eller flere sunn brusk-/beindeler fra et mindre belastet område i leddet og bruker dette som erstatning i det skadede området. Den skadede delen kan settes tilbake der det ble hentet friske deler. Slik motvirkes merbelastningen på dette området.

Autolog brusktransplantasjon: I en artroskopisk operasjon glatter man ut det skadede området før man henter bruskceller i en steril prosess. Disse blir så sendt til dyrking ved et institutt som tilbyr slike tjenester. Etter tre til fire uker vil de dyrkede bruskcellene bli satt inn ved hjelp av en artroskopisk operasjon, slik at de kan vokse og utvikle seg på det skadede stedet.

Skjematisk fremstilling av brusktransplantasjon