feil beinstilling

Vi kan bare bevege oss optimalt, og i beste fall kunne løpe hele livet, dersom leddene våre står i riktig stilling. Men mange mennesker opplever endringer som fører til hjulbeinthet eller kalvbeinthet.Dette kan skyldes skjelettlidelser, rakitt, stoffskiftesykdommer, hormonforstyrrelser og overvekt, men også skyldes svake bånd,

Slike leddproblemer kan berøre hofte-, kne- og ankelledd. De medfører en uforholdsmessig belastning på leddflatene og kan i mange tilfeller forårsake kroniske leddsmerter og -problemer og også forårsake Bruskskader og for tidlig slitasje (artrose).

Omfattende undersøkelser bidrar til å stille en nøyaktig diagnose slik at problemet kan korrigeres på et tidlig stadium.

Symptomer

Ren overflatisk kan det kanskje se ut som om skjev beinstilling kun er et kosmetisk problem. Men ofte foreligger det også ubestemte muskel- eller beinsmerter. Som følge av slitasje vil man også senere merke smerter i det feilbelastede leddet. Dersom det allerede er diagnostisert artrose vil man kjenne igjen de typiske problemene.

Behandling

Dersom avviket ikke er for stort, kan ortopediske såler og/eller spesialtilpassede sko bidra til redusert belastning på leddet. Når kroppen er utvokst, vil det også være mulig med en operativ korrektur (osteotomi) dersom feilstillingen er alvorlig.Slik behandling er også mulig å benytte ved artrose og kan i mange tilfeller tilby en god leddfunksjon.

Dersom artrosen er alvorlig, kan man vurdere å stive av leddet (artrodese), f.eks. av storetåleddet eller et kunstig ledd som hofte- eller kneleddprotese som sikrer smertefri funksjon i leddet. Nye operasjonsmetoder gjør det mulig å belaste leddet allerede rett etter operasjonen.