Fotkirurgi

Ved tydelig feilstilling i foten og deformering av tærne, kan det være vanskelig å unngå en operativ korrektur for at foten skal kunne få tilbake form og funksjon samt at det skal være mulig å gå uten smerter. Det vil da ofte være nødvendig å kombinere operasjoner av kapsler og bånd med beinkorrekturer.

Diagnose og skade avgjør hvilken metode som er best egnet.

Behandlingsdetaljer

Behandlingens varighet:

Hallox valgus: Rundt 1 time

 

Hammer- eller klotær: rundt 30-45 minutter

Klinikkopphold:

Hallux valgus: rundt 3 – 5 dager

 

Hammer- eller klotær: som regel poliklinisk

Ro:

rundt 6 uker etter en korrekturosteotomi.

Sport:

når pasienten ikke lenger må holde foten i ro, kan man gjenoppta aktiviteter som jogging eller tennis.

Behandlingsforløp

Avhengig av pasientens situasjon, krever inngrep i foten full eller lokal narkose.

Ved operasjon av hallux valgus korrigeres stillingen til stortåa, idet ekstra bein fjernes og leddkapselen strammes. Årsaken til stortåas feilstilling skyldes imidlertid nesten alltid en feilstilling i mellomfoten. For å sikre varig bedring, er det derfor også nødvendig å gjøre en korrektur i mellomfoten (korrekturosteotomi).

Her er det mulig å benytte ulike operasjonsmetoder. Under operasjonen stabiliseres beinet med skruer og små plater slik at det blir mulig å belaste det umiddelbart. Type og omfang av nødvendig korrektur avtaler vi med hver enkelt pasient i en grundig samtale.

Ved hammertær må en del av det stivnede tåleddet fjernes fordi de forkortede senene hindrer at tærne kan rettes ut. I tillegg kan det være nødvendig med et inngrep i leddkapsel og sener.

Ved korrektur av klotær må forkortede sener og leddkapsler kuttes, forlenges og flyttes. Forskjøvede (lukserte) tåledd krever ytterligere korrektur av leddkapsel og mellomfot.

Med de typer inngrep vi har til rådighet i dag, er det i de fleste tilfeller mulig å belaste foten igjen kort tid etter operasjonen.