Håndkirurgi

Dersom det skulle vise seg at konservative behandlinger ikke har god nok virkning på skader og smerter i hånden, vil man kunne ty til ulike inngrep, alt etter hvilken lidelse det gjelder.

De fleste slike inngrep gjøres poliklinisk. Slike operasjoner utføres under såkalt blodtapping.Dette betyr at blodtilførselen til operasjonsfeltet stoppes av en mansjett, slik at fine nerver og blodkar blir synlige.

Behandlingsdetaljer

Behandlingens varighet:

Karpaltunnelsyndrom: rundt 20 minutter

 

Dupuytrens kontraktur: rundt 1 – 1,5 timer

 

Ganglion: rundt 0,5 timer

 

Triggerfinger: rundt 15 minutter

Klinikkopphold:

som regel gjøres operasjonene poliklinisk. I helt spesielle tilfeller der det finnes individuelle risikoer, kan det være behov for 1-2 dagers innleggelse.

Behandlingsforløp

Dersom man ser at det f.eks. ved Karpaltunnelsyndrom ikke er tilstrekkelig med konservative behandlingsmetoder med injeksjoner og/eller bruk av skinner om natten, og man ser endringer i nervestrukturen i nervestrømmene, må nerven frigjøres ved hjelp av en operasjon. Kun slik kan man da unngå varig skade.

Ved å utvide nervekanalen og frigjøre nerven (nevrolyse), kan man fjerne smerter og nedsatt følsomhet. Vi vil da skjære gjennom det båndet som danner karpaltunnelen. I mange tilfeller kan man gjøre dette inngrepet minimalinvasivt via et lite snitt i huden ved håndroten.

Ofte vil både den nedsatte følsomheten og smertene forsvinne rett etter at inngrepet er gjort. Dersom man har gått lenge med disse problemene, kan det imidlertid ta noe tid før man igjen har normal følelse i området. Også ved såkalt triggerfinger skjærer vi gjennom båndet som hindrer at senen får nok plass.Dette skjer under lokalbedøvelse.

Ettersom krummingen ved en Dupuytrens kontraktur ikke gjør vondt, venter mange pasienter lenge før de oppsøker en håndkirurg. Ikke sjelden ser vi da at fingerleddene allerede har blitt stive. Før en eventuell operasjon må man derfor alltid kontrollere om leddene allerede er stive, fordi dette vil redusere muligheten for at leddene skal kunne få tilbake sin fulle og hele bevegelighet.

Under operasjonen fjerner vi forsiktig alt forstyrrende bindevev som ofte ligger rundt nerver og blodkar i fingeren. Etter at såret har grodd, som regel etter rundt ti dager, kan man igjen begynne å bruke hånden.I mange tilfeller kan det da være fint å få hjelp av ergoterapi.

Ganglioner på håndleddet og fingrene behandler vi som regel operativt og under lokalbedøvelse. Da frigjør vi ganglionets tynne kapsel slik at alle «røtter» ligger fritt før vi fjerner det. For å hindre at det kommer tilbake, er midlertidig immobilisering av det opererte område med en skinne vanligvis nødvendig.