Impingementsyndrom

Slitasjelidelser, f.eks. i skulderen, kan føre til svært smertefulle bevegelsesinnskrenkninger, fordi det blir for trangt i leddet der sener og kapsler sitter. Det blir rett og slett for trangt i leddet.

Denne lidelsen kalles impingementsyndrom. Årsakene kan være flere: betennelse i slimposene, fortykkede sener som følge av væskeansamling, seneavrivning, osv.

Symptomer

Pasienten kan ikke lenger løfte armen riktig og har store smerter, særlig om natten. Han eller hun våkner av å ligge på skulderen. I tillegg til å se på de underliggende årsakene, må man stille en klargjørende diagnose.

Kliniske undersøkelser og bruk av ultralyd er ofte nok til å kunne stille en riktig diagnose. Men av og til kreves det også en MR-undersøkelse.

Behandling

konservativ behandling omfatter betennelseshemmende og smertelindrende medikamenter, fysikalske tiltak som kuldeterapi og fysioterapi. Dersom dette ikke fører til vesentlig bedring, må man vurdere operative tiltak. Slike inngrep utføres gjerne som artroskopiske operasjoner Da fjernes det betente vevet, og senen gis mer plass.