Konservative behandlinger

Dersom leddproblemene ikke har kommet for langt, eller dersom det foreligger lidelser som ikke krever omgående operasjon, vil vi først forsøke å behandle lidelsen med konservative behandlingsmetoder.

Først etter at det er stilt en nøyaktig diagnose, vet vi hvilke behandlingsmetoder som kan være aktuelle, og vi utarbeider da en individuell behandlingsplan som omfatter mulige og nødvendige tiltak. Av og til kan det imidlertid forekomme at vi ikke anbefaler konservative behandlingsmetoder.Det kan skyldes individuelle forhold eller at problemene blir verre.

Bandasjering av fot

Behandlingsforløp

Konservative behandlinger omfatter bruk av medikamenter og fysioterapi. Ved bruk av fysioterapi kan men bedre bevegeligheten i leddene og også til dels bedre den. Målrettede øvelser styrker muskulaturen og sørger slik for ny kraft. Dette krever også at pasienten trener på egen hånd etter en individuelt utarbeidet behandlingsplan. Særlig før og etter en operasjon spiller fysioterapi en viktig rolle.

En vellykket behandling kan også påvirkes av fysikalske behandlingsformer som massasje, elektroterapi eller kulde- /varmeterapi. Også andre hjelpemidler som puter, innleggsåler eller bandasjer kan avlaste og støtte leddene og dermed lindre smertene.

Medikamenter støtter behandling av betennelse og hindrer at leddene hovner opp. I tillegg kan de tilby smertelindring. I noen tilfeller kan det i tillegg hjelpe å injisere medikamenter i eller rundt leddet for å hemme betennelser og redusere smerte. Slik behandling gjør vi under lokalbedøvelse.

Bøyd bein under fysioterapi