Leddfrakturer

Ytre faktorer som fall eller slag kan føre til beinbrudd. I områder i nærheten av leddene kan man ofte fastslå at årsaken er brå bevegelser som går utover leddets normale radius og som derfor kan føre til vridning.

Den vanligste er her at foten vris for mye, noe som kan føre til et brudd i ankelen. Når det skjer brudd i ledd eller knokler i nærheten av ledd, ser man også ofte følgeskader på brusk, sener eller bånd.

Symptomer

Vet brudd oppstår det smerter og hevelser i det berørte området. Det er ikke lenger mulig å bevege og belaste leddet normalt. Ikke sjelden kan man også se feilstillinger. Det er imidlertid ikke alltid at intensiteten på smertene avslører et brudd. I mange tilfeller kan en forstuing være vondere enn et brudd.

Åpne brudd, der man ofte ser en åpen skade i huden over bruddstedet, medfører høy infeksjonsfare fordi bakterier kan trenge inn i såret. Slike skader må behandles omgående.

Behandling

Uavhengig av hvilke behandlingsmetode man velger, er målet alltid å holde den berørte kroppsdelen i ro slik at knoklene kan vokse riktig sammen igjen. Ved enkle frakturer, der bena ligger riktig i forhold til hverandre, er det nok med en konservativ behandling med gips- eller plastbandasje.

Mer kompliserte brudd krever som regel et operativt inngrep. Spesielt dersom bruddet skjer i nærheten av et ledd, er det viktig at man begynner med Fysioterapi så raskt som mulig, slik at leddet ikke stivner.