meniskskader

Sport, arbeid, belastninger og skader kan ikke bare føre til skader på leddenes overfalte. Bruskfiberringene i kneet ser ut som halvmåneformede skiver, meniskene, skal begrense ekstreme bevegelser. De utsettes derfor også for alle sterke belastninger i kneleddet.

Plutselig voldspåvirkning kan føre til at menisken ryker. Men også kronisk overbelastning kan føre til skade på meniskvevet, slik at det etter hvert ryker. I alvorlige tilfeller kan avrevne deler av menisken komme inn i leddet, noe som kan føre til belastningssmerter eller til og med blokkeringer i leddet.

En diagnose stilles som regel ved hjelp av kliniske undersøkelser, eventuelt med en MR-undersøkelse i tillegg.

Symptomer

I det øyeblikket menisken ryker, merker man som regel plutselig og svært store smerter i kneet. Avhengig av hvor alvorlig skaden er, vil man merke problemer når leddet belastes, eller man merker at den kneets normale bevegelsesradius blokkeres. Ofte hovner kneet også kraftig opp.

Behandling

Ved meniskskader har konservative behandlinger sjelden ønsket resultat. Ved hjelp av artroskopiske operasjoner lykkes det som regel å lindre problemene og gjenopprette leddets funksjonsevne.

Til de vanligste inngrepene teller det å fjerne en del av menisken samt å sy menisken, noe som særlig gjøres hos yngre pasienter. Kun i få, komplekse tilfeller, der det også finnes skader på bånd eller sener, kreves det en åpen operasjon.