Operasjon med utskifting av ledd

Langt fremskreden artrose eller revmatiske lidelser fører ofte til kroniske smerter og begrenset gange, noe som fører til redusert livskvalitet. Man kan si det så sterkt, fordi smertene begrenser pasientens aktivitet i stor grad. I disse tilfellene har leddbevarende, konservative eller operative tiltak ikke nok virkning, og det naturlige kneet må skiftes ut med et kunstig kneledd, en endoprotese.


Moderne endoprotetikk

Utviklingen av moderne endoprotetikk har i de siste 30 årene gjort det mulig å finnes implantater til alle pasienter uansett behov dersom man er nødt til å skifte ut hele eller deler av ledd. Nye materialer og utforming har bidratt til en utvikling som gjør at protesene holder i flere tiår.

Det betyr at pasientene våre får mye bedre livskvalitet som følge at de kan går uten smerter.Det betyr igjen økt selvstendighet og økt livsglede.

Grundig og individuell rådgivning

Vi legger stor vekt på en grundig og individuell samtale med pasientene våre, slik at vi sammen kan planlegge nødvendig behandling før og etter inngrepet. Vi fokuserer da på omfattende forundersøkelser og en individuell operasjonsplan for å oppnå best mulig resultat. Ved hjelp av individuell smerteterapi, som fastlegges i samarbeid med våre anestesileger og smerteterapeuter, skånsomme inngrep, om mulig minimalinvasivt, kan vi legge til rette for tidlig mobilisering og belastning etter operasjonen.

Hofteleddprotese

Det er få ledd som belastes så mye som hofteleddet. Derfor forekommer det ofte slitasjeskader (artrose).

Dersom det ikke lenger er mulig å fjerne plagene ved hjelp av konservativ behandling eller et enkelt operativt inngrep, er det mulig å skifte ut det ødelagte leddet med et kunstig ledd, en såkalt endoprotese. Dette må tilsvare den enkelte pasients krav og belastninger. Fordi et kunstig ledd helst skal holde resten av livet, er det svært viktig å velge riktig endoprotese. Ved artrose er begge leddelene rammet, både acetabulum og lårbenshodet, og begge deler må derfor byttes ut.

Hvilken protesetype som velges, avgjøres blant annet av hvor langt fremskreden sykdommen er, hvilke belastninger den vil bli utsatt for samt pasientens alder.

Behandlingsdetaljer

Behandlingens varighet:

rundt 1 - 1,5 time

Klinikkopphold:

rundt 10 til 12 dager. I denne tiden lærer pasientene mer om de viktigste komponentene i etterbehandlingen.

Ro:

noen uker. For å styrke muskulaturen og korrigere et tillært feil ganglag, vil de fleste ha behov for fysioterapi. Deretter vil pasientene kunne delta i hverdagslige aktiviteter uten hjelp.

Sport:

også mulig med kunstig ledd.

Yngre pasienter

Hos yngre pasienter foretrekker vi overflateproteser. I stedet for at hele femurhodet fjernes, får det en metallkappe. Fordelen med dette er at en stor del av knokkelen beholdes. For at dette skal fungere godt på lang sikt, kreves det at knokkelen er sunn og stabil.

Også proteser med kort skaft kan være et godt alternativ for yngre pasienter, fordi de tilbyr større fleksibilitet i utvalget av leddets glideflate. De tilpasses med et skaft i titanstål som kun er 10 centimeter langt direkte i lårbeinet og vil senere vokse sammen med dette.

Eldre pasienter

Dersom beinstrukturen fortsatt er god hos eldre pasienter, kan de få en sementfri protese. Her bruker vi litt lengre titanskaft som tilpasses knokkelstrukturen og garanterer en sikker forankring.

Dersom knokkelkvaliteten er redusert på grunn av osteoporose , vil proteseskaftet bli stabilt forankret med såkalt beinsement i plast.

Kneleddprotese

Når kneleddet er så skadet, f.eks. som følge av artrose eller revmatiske lidelser - at konservative operative tiltak ikke lenger kan føre til ønsket lindring, velger mange et kunstig kneledd. Avhengig av hver enkelt pasients forutsetninger, kan vi finne en protese som passer.

Når det gjelder kneleddproteser, skiller man gjerne mellom delvis og fullstendig tutskifting av ledd. Delvis utskifting betyr at bare den delen av leddoverflaten som er sterkt skadet skiftes ut.Som regel er det de innvendige leddflatene i kneleddet. Hvilken type totalendoprotese som blir brukt, avhenger av hvor langt sykdommen har kommet.

Dersom båndene i kneleddet fortsatt er stabile, erstatter vi som regel kun de slitte overflatene ved hjelp av en såkalt overflateprotese. Det gir en bedre mulighet for naturlig bevegelighet i kneleddet og skåner sunne beinstrukturer.

Dersom slitasjen allerede har ført til stor instabilitet i kneleddet, kan man ved hjelp av et nytt ledd gjenopprette leddfunksjonen, og pasienten blir igjen smertefri. Som et hengslet ledd gjør protesen det mulig å sikre bevegelse av kneet og stabiliserer leddet i stor grad.

Behandlingsdetaljer

Behandlingens varighet:

rundt 1,5 time

Klinikkopphold:

rundt 12 til 14 dager. I denne tiden lærer pasientene mer om de viktigste komponentene i etterbehandlingen.

Ro:

noen uker. For å styrke muskulaturen og korrigere et tillært feil ganglag, vil de fleste ha behov for fysioterapi. Deretter vil pasientene kunne delta i hverdagslige aktiviteter uten hjelp.

Sport:

også mulig med kunstig ledd.