Osteosyntese

Beinbrudd – på fagspråket kalt frakturer – oppstår som følge av belastninger som beinet ikke kan stå i mot. Det kan skyldes slag, støt eller fall.

Etter et brudd, vil beinet settes på plass i sin opprinnelige posisjon. Alt etter alvorlighetsgrad og bruddtype, benytter vi enten konservative metoder eller en operasjon. Ved enkle brudd, i f.eks. finger eller tå, er det ofte nok å teipe bruddet eller fiksere den brukne tåa/ fingeren sammen med tåa/fingeren ved siden av ved hjelp av en bandasje. Ellers behandles ukompliserte brudd vanligvis med gips eller plastbandasje.

Ved kompliserte og alvorlige brudd hender det ofte at vi må ty til operasjon for å føye beina sammen igjen. Dette kalles osteosyntese.Da bruker vi metallimplantater for å sikre at beina holdes på plass. Slike implantater kan være f.eks. plater, skruer eller nagler. I motsetning til konservative behandlinger, har osteosyntese den fordelen at den skadede armen eller beinet raskt kan belastes igjen.

Man benytter osteosyntese også dersom et bein må kuttes av medisinske hensyn, ved såkalt korrekturosteotomi.

Klinikken vår har egen poliklinikk, og der behandler vi slike brudd dersom pasienten allerede har fått akutt behandling, men venter på en definitiv (operativ) behandling.

Behandlingsdetaljer

Behandlingens varighet:

sterkt avhengig av sted og bruddets type

Klinikkopphold:

sterkt avhengig av sted og bruddets type

Ro:

sterkt avhengig av sted og bruddets type

Fysioterapi:

I rehabiliteringsfasen skal leddene rundt bein-/leddfraktur beveges mye. Det bidrar til å forebygge muskel-, bein- og vevsvinn på en god måte. Ofte begynner man direkte etter operasjonen med tilpasset fysioterapi.

Arbeidsufør:

sterkt avhengig av skadetype

Sport:

sterkt avhengig av skadetype