Revmatiske lidelser

Revmatisme er en samlebetegnelse på mange ulike, men smertefulle lidelser som rammer muskel- og skjelettsystemet. Enkelt sagt kjennetegnes revmatisme av leddbetennelser som skyldes kroniske lidelser i flere ledd, såkalt betennelsesrevmatiske.

Dette omfatter blant annet artritt, psoriasisleddgikt og Morbus Bechterew. Men også betennelseslidelser som har et annet opphav samt leddslitasje (artrose) inngår ofte i sekkebetegnelsen revmatisme.

Da de fleste symptomene også kan være typiske for andre lidelser, går det ofte lang tid før pasientene får riktig diagnose. Kronisk betennelse fører etter tid til bruskskader og dermed til artrose.

Symptomer

De første symptomene er ofte smerter i leddene om morgenen eller om natten:stive ledd om morgenen, hovne ledd, tretthet og en følelse av å være utslitt. På et senere stadium vil man ofte merke sterke smerter og bevegelsesinnskrenkninger samt deformerte ledd som påvirker pasientens hverdag i stor grad.

Behandling

På et tidlig stadium behandles revmatiske som regel med konservative behandlinger som fysioterapi, kulde- og varmeterapi, medikamenter og fysikalske behandlinger. I enkelte tilfeller blir det også iverksatt operative tiltak som å fjerne betent leddhinne (synovektomi). Dette gjøres ved hjelp av en artroskopisk operasjon

På et fremskredent stadium vil et operativt inngrep som medfører avstivning av ledd eller leddutskiftningsoperasjoner som hofte- og kneleddproteser kunne være aktuelt. Målet med alle typer operasjoner er å sikre at pasientene får en mest mulig smertefri hverdag.