Migrene – lidelser og behandlingsmuligheter

Migrene er en nevrologisk lidelse som rammer rundt 10 prosent av befolkningen. Sykdomsbildet innebærer typiske hodesmerter, og sykdommen rammer kvinner tre ganger så ofte som menn. Pasienter som merker at et anfall er på vei, trekker seg ofte tilbake og tar i tillegg smertestillende medisiner. I verste fall øker imidlertid intensiteten på migreneanfallene likevel. Ekspertene snakker da om såkalt kronisk migrene.

Symptomer

Halvsidige, pulserende hodesmerter som vender tilbake i periodisk avstand. Migrenepasienter klager ofte over kvalme, brekninger og lysømfintlighet. I mange tilfeller opplever man såkalt aura, synsforstyrrelser, før anfallet kommer.

Behandling

I tillegg til medikamentelle behandlingsformer, kan også alternative behandlinger som akupunktur hjelpe. Dersom problemene ikke forsvinner, kan man nå også benytte såkalt Perifer nervestimulering (PNS). Da setter lege legger inn elektroder direkte ved den smerteutløsende nerven under huden. Individuelt innstilte impulser hemmer dermed smertesignalene til hjernen. Dette fører til at migrenesmertene blir færre og mildere.