Hjerneaneurismer

Aneurismer er enkelt sagt utvidelse av arterier som bidrar til blodsirkulasjonen. De kan forekomme i ulike kroppsdeler – blant annet i hjernen.

Noen av årsakene kan være arteriosklerose (arterieforkalkning) eller svakheter og endringer i blodkarenes vev. Men også infeksjoner kan føre til en slik utvidelse. Størrelsen på en aneurisme kan være fra få millimeter til flere centimeter.

Dersom aneurismen vokser for mye eller blodtrykket blir for høyt i forhold til den svekkede veggen, kan den gå i stykker og føre til farlige blødninger i hjernen.

Symptomer

Bare sjelden klager pasientene over tilbakevendende hodesmerter over lang tid. Større aneurismer forårsaker hodesmerter, og alt etter posisjon og størrelse også synsforstyrrelser, øyemuskel- og ansiktslammelser, kribling og svakhet i ekstremiteter samt bevissthetsforstyrrelser. Dette er de samme symptomene som ved f.eks. en tumor.

Dersom en hjerneaneurisme sprekker, forårsaker det hjerneblødninger som har slaglignende symptomer: disse kan variere fra plutselige, stikkende hodesmerter via akutt kvalme og brekninger til lammelser i den ene siden av kroppen og bevissthetsforstyrrelser. I alvorlige tilfeller kan følgene være dødelige.

Behandling

Dersom det avdekkes en hjerneaneurisme, må denne behandles omgående for å unngå livstruende blødninger.

Dette kan gjøres på to ulike måter: I de fleste tilfeller kan aneurismer fjernes mikrokirurgis ved hjelp av Klipping klipping Enkelte aneurismer kan også behandles med såkalt coiling.