Hjernetumorer

Tumorer deles inn i to hovedgrupper – godartede og ondartede svulster. Hvilken type en tumor tilhører avklares ved at man stiller en nøyere diagnose, blant annet ved bruk av magnetresonanstomografi (MR). I tillegg til såkalte primære hjernetumorer som består av celler fra hjernen eller hjernehinnene, kan det også danne seg metastaser som sprer tumorene til andre organer.

15 til 25 prosent at de tumorene som oppstår i hjernen er såkalte meningeomer. Dette er som regel godartede vevsendringer som dannes i hjernehinnene. De vokser vanligvis svært langsomt og forekommer mest hos personer over 40 år. Også i ryggmargen kan det dannes slike tumorer (se ryggsøyle/tumorer).

Gliomer hører også med til de mest hyppige tumortypene. De dannes i de såkalte gliaceller i støttevevet i nervesystemet I motsetning til meningeomer kan disse også forekomme i hurtigvoksende former. Astrocytomer og glioblastomer er underarter av disse.

I de såkalte Schwannske cellene som omhyller nervefibrene kan det dannes nevrinomer. Disse godartede tumorene danner ikke metastaser og forekommer ikke bare i hjernen, men også i den indre øregangen (akustisk nevrinom).

Det kan også danne seg adenomer på hypofysen. Også disse tumorene er godartede, men de kan i enkelte tilfeller produsere hormoner.

Symptomer

Symptomene på hjernesvulster er ikke entydige og vil blant annet avhenge av hvor svulsten sitter. På et tidlig stadium vil man som regel ikke merke problemer. Jo mer tumoren vokser, desto tydeligere blir symptomene.

Som første tegn får man ofte hodesmerter som tiltar over tid. Senere kan man også oppleve epileptiske anfall, svimmelhet og kvalme samt språk-, syns- og bevegelsesproblemer. Etter hvert er det også mange som utvikler psykiske endringer. Dette kan omfatte glemsomhet, redusert irritasjonsnivå eller humørsvingninger.

Nevrinomer fører ofte til nedsatt balanse, og akustikknevrinomer kan føre til nedsatt hørsel som igjen kan føre til døvhet.

Behandling

I tillegg til kjemoterapi og bestråling og individuell behandling av symptomene fjerner vi vanligvis vevsendringene ved ondartede tumorer ved hjelp av Mikrokirurgi.