Meningeom

Meningeomer er godartede, langsomtvoksende hjernetumorer, som går ut fra hjernehinnene eller spindelvevshinnen (. Meningeomer kan vokse overalt der det finnes såkalte araknoidale celler. Disse finnes ikke bare i hjernen, men f.eks. også langs ryggmargskanalen.

Bare sjelden (i rundt 1,7 prosent av tilfellene), blir meningeomer ondartede eller vokser raskere enn normalt. Meningeomer utgjør rundt 15 prosent av alle hjernetumorer. Som regel fjernes meningeomer helt ved hjelp av en operasjon, men det hender likevel at det oppstår nye meningeomer i etterkant.

Som regel oppstår meningeomer hos pasienter over 45 år. Og kvinner rammes oftere enn menn. Kun to prosent av tilfellene forekommer hos barn og ungdom.

Røntgenbilde av meningeom

Symptom

Alt etter størrelse og plassering kan et meningeom ha symptomer som hodesmerter, kvalme, brekninger, se-, lukt- eller sensibilitetsproblemer, redusert kraft, kramper eller epilepsi. På grunn av den langsomme veksten og tilpasningsevnen til hjernen, kan det kan imidlertid ta lang tid før man merker symptomer på meningeom.

Ved hjelp av MR eller angiografi er det enkelt å diagnostisere tumorer.

Røntgenbilde av meningeom
Røntgenbilde av meningeom

Behandling

Målet med behandlingen er å fjerne meningeomet fullstendig ved hjelp av mikrokirurgi , noe som også ofte lykkes. Som regel gjøres dette i form av en meningeomoperasjon i form av en kraniotomi (kraniet åpnes). Større meningeomer må først forminskes innenfra før de kan fjernes.

Ved en komplett fjerning av en godartet tumor og vevet rundt er det ikke behov for ytterligere behandling. I slike tilfeller bør det sørges for oppfølging med computertomografi eller MR.Dersom deler av vevet blir igjen, eller dersom meningeomet er ondartet, kan kjemoterapi, stereotaktisk (Gamma Knife) eller konvensjonell fraksjonert strålebehandling og samtidig medikamentell behandling vurderes.

Rundt ti prosent av meningeomene vokser videre til tross for fullstendig fjerning via operasjon. Ved delvis fjerning vokser de videre i rundt 80 prosent av tilfellene.