metastaser

Ved tumorer i hjernen handler det ofte om metastaser – dattersvulster fra tumorer andre steder i kroppen. De kreftcellene som er ansvarlige for dette kommer fra den opprinnelige tumoren og spres til hjernen via blod, lymfe eller nervevann.

Som regel dannes det flere metastaser samtidig. Til de hyppigste, opprinnelige svulstene finner vi dem som rammer lunger, bryst og hud. Etter en egnet kraniotomi fjernes metastasene helt under nevroovervåking. I enkelte tilfeller benyttes også stereotaksi.

Symptomer

Symptomer på metastaser ligner på dem til hjernetumorer og avhenger også i stor grad av svulstenes størrelse og sted. Typisk er hodesmerter, svimmelhet, kvalme, epileptiske anfall og lammelser samt psykiske endringer.

Behandling

Mens flere metastaser vanligvis behandles med stråling og kjemoterapi, kan enkelte svulster - hvis pasientens generelle helse tillater det – fjernes enkelte svulster ved hjelp av Mikrokirurgi mikrokirurgi