Mikrokirurgi

For å fjerne tumorer, metastaser eller cyster, foretar vi som regel det nødvendige inngrepet ved hjelp av kraniotomi. Takket være bruk av svært fine og nøyaktige instrumenter og operasjonsmikroskoper, kan vi da skåne mye mer av vevet rundt enn ved en vanlig operasjon.

Særlig ved inngrep i hjernen er det viktig at vi ikke skader mer vev enn nødvendig. Ved hjelp av såkalt nevroovervåking er det mulig å overvåke funksjonen til hver enkelt del i hjernen selv under full narkose.

I enkelte tilfeller – som f.eks. dersom språksenteret er berørt – utfører vi også såkalte «våkne operasjoner» der det fortsatt er mulig å ha kontakt med pasienten.

Behandlingsdetaljer

Behandlingens varighet:

2-3 timer

Klinikkopphold:

12 dager

Ro:

6 uker

Arbeidsufør:

rundt 3 måneder