Perifere nerver – lidelser og behandlingsmuligheter

Nervesystemet består av en sentral del (hjerne og ryggmarg) og en perifer del (12 kraniale nerver med unntak av synsnerven, 33 par spinale nerver, beinnerver, armnerver, vegetative nerver i den indre organene, osv.) som forbinder sentralnervesystemet med endeorganene.

Til sammen utgjør de rundt 75 km nerver. En skade eller lidelse i en perifer nerve fører til smerter, brenning, redusert følelse eller tap av følelse, ubehag, tap av styrke eller krafttap, muskelsvinn (atrofi), dysfunksjon av blæren, autonome endringer med mer. Aller nerver i kroppen (ansiktsnerve, ischiasnerve, skinnebeinsnerve) kan rammes.

Perifere nerver kan påvirkes av følgende faktorer:

  1. delvise eller totale, åpne eller skjulte skader: kutte-, klemme-, skuddskade, etter operasjoner, ved fødsel, nevrom (nerveknuter):
  2. Tumorer: nevrinom, nevrofibrom,
  3. Trykk: trykkirritasjon som karpaltunnelsyndrom, sulcus-ulnaris-syndrom, Merton-syndrom, oksipital nevralgi, radial nervekompresjon, meralgia parestetica, tarsalt tunnelsyndrom, peroneus nervekompresjon, Thoracic-Outlet-syndrom,…
  4. diabetiske, alkohol-, vitamin B12-mangel, Guillain Barré, endokrin, toksisk, infektøs, etter bestråling, ved nyresvikt, som følge av medikamenter, etter inngrep,…

Vi behandler blant annet følgende lidelser i de perifere nervene:

Diagnose

På Avicenna Klinik behandler vi de lidelsene som er beskrevet over. Etter en utførlig anamnese, nevrologisk undersøkelse, elektrofysiologisk undersøkelse samt røntgen, MR eller CT, vil det bli stilt en konkret diagnose før en passende behandling anbefales.

Behandling

Da påvirkning i de perifere nervene fører til en degenerering av nervene eller til muskelatropi (muskel erstattes av fettvev), og siden nerven regenereres med 1 – 2 mm/per dag, anbefaler vi å starte med egnet behandling så tidlig som mulig.

mikrokirurgisk dekompresjon via spalting av det båndet som har blitt tykt, fjerning av et nevrom, søm, fjerning av nevrinom.