Karpaltunnelsyndrom (CTS)

Ved karpaltunnelsyndrom dreier det seg om en innsnevring av nervus medianus (midtnerven) i håndleddet. Kvinner rammes hyppigere enn menn.

Symptomer

Ofte klager pasienter over smerter i håndleddet med kribling og utstråling i tommel, pekefinger og til dels langfinger, og ikke sjelden opplever man også stråling ut i underarmen. Det hender også at begge hender angripes. Ikke sjelden opplever man redusert muskelstyrke og atropi på et senere stadium.

I begynnelsen er ofte plagene størst om natten. Ikke sjelden ligner problemene ved karpaltunnelsyndrom de man har ved skiveprolaps og andre lidelser man har i nedre del av nakkesøylen. Derfor kan det være nyttig å sjekke nakkesøylen via MR . Elektrofysiologiske (elektromyografi EMG, måling av nerveledningshastighet NLG, osv.) kan bekrefte diagnosen.

Årsaker

Fortykkelse av håndleddsligamentet (retinaculum flexorum) eller den senen som finnes i dette området, noe som fører til at «kanalen» blir for trang. Fortykkelsen av båndet kan føre til senelidelser eller hevelse i leddet som følge av stadig mekanisk overbelastning. Følgende omstendigheter kan bidra til dette: medfødt smal karpaltunnel, overbelastning, svangerskap, diabetes, skader, nyresykdommer og andre lidelser.

Behandling

Ved lettere plager er konservativ behandling med fysioterapi, massasje, bruk av håndskinne, akupunktur, strømterapi, bruk av smertestillende midler eller injeksjoner ofte nok. Dersom man ikke skulle oppnå smertelindring på denne måten, eller dersom det foreligger uutholdelige smerter eller nevrologiske utfall, kan det være fornuftig med et operativt inngrep.

Et inngrep ved karpaltunnelsyndrom sørger for at nerven får mer plass ved at man spalter håndleddsligamentet (retinaculum flexorum) Et inngrep kan gjøres via et lite snitt på håndleddet eller endoskopisk under lokalbedøvelse, pleksusanestesi eller full narkose poliklinisk eller stasjonært.

Resultater

Etter at nerven har blitt avlastes eller etter en utvidelse av «kanalen», lindres smertene betydelig. Ikke sjelden vil man fortatt føle noe smerte, særlig dersom nerven har ligget lenge i klem eller dersom årsakslidelsen, f.eks. diabetes ikke har blitt behandlet i tilstrekkelig grad. I enkelt tilfeller kan det også oppstå arrdannelse som også kan forårsake symptomene. I slike tilfeller kan inngrepet gjentas.

Etterbehandling: Stingene kan vanligvis fjernes ti dager etter inngrepet. I starten bruker pasienten en bandasje eller skinne. De fleste må sykemeldes en tid etter inngrepet.