Meralgia parestetica

Innklemming av nerven nervus cutaneus femoris lateralis, en hudnerve i området ved lysken ved lyskebåndet (ligamentum inguinale).

Symptomer

Brennende smerter og nummenhet på siden foran i låret. Selv lett berøring utløser en ubehagelig følelse, og trykk på stedet forårsaker strålesmerter og parestesi. Man kan også merke at bevegelsesfriheten hemmes, dog uten at muskelstyrken påvirkes direkte. Problemene øker dersom man står lenge eller strekker beinet.

hyppig bruk av trange klær eller belte, arrdannelser etter mageoperasjon, etter hjertekateter, overvekt, operasjoner eller skade på skjelettet eller andre strukturer i dette området, med mer. Ekspanderende lesjoner kan utelukkes ved hjelp av en MR-undersøkelse. 

Behandling

I mindre alvorlige tilfeller kan det være nok å ta smerte- eller betennelsesdempende midler, injeksjoner (f.eks. kortisonpreparater) og fysioterapi.

Dersom plagene varer i mer enn seks uker, eller smertene er så sterke at de er vanskelig å holde ut, kan det være behov for en operativ dekompresjon. Et inngrep kan utføres under lokalbedøvelse eller full narkose, enten poliklinisk eller stasjonært. Det er nok med et lite snitt i huden for å skape mer plass til nerven.I noen tilfeller er det nødvendig med en reseksjon av nerver i huden.

Etter operasjon anbefales det 1 – 2 uker ro. Deretter kan man begynnes med fysioterapi.