Ryggsøyle – lidelser og behandlingsmuligheter

Som en klinikk med internasjonal standard kan vi tilby pasienter fra hele verden individuelt tilpassede råd og støtte. Det brede diagnostiske og terapeutiske spekteret på fagområdene nevrokirurgi, ryggkirurgi og hjernekirurgi samt ortopedi, ulykkeskirurgi og perifer nervekirurgi, anestesi, radiologi og fysioterapi utgjør et helhetlig konsept.

Rygglidelser

Ryggsmerter utgjør mer enn to tredeler av alle smertelidelser og har etter hvert utviklet seg til å bli en folkesykdom. Grunnene kan være mange: plagene kan skyldes for eksempel slitasje, feil holdning, arvelige predisposisjoner eller mangel på bevegelse og mosjon. Det er også mulig at psykiske problemer kan forårsake smerter.

Ofte kan smertene knyttes direkte til bestemte steder i ryggsøylen. I noen tilfeller stråler smertene ut i bein, armer, bryst eller bakhodet. De kan medføre spenninger, kramper og redusert bevegelighet. Av og til kan det utvikle seg kribling, nummenhet, svakhet, muskelsvinn, søvnforstyrrelser, irritasjon, depresjon, dysfunksjonell blære og - selv om det er sjelden - seksuelle problemer.

Alt for ofte behandler leger i flere år bare symptomene uten at det stilles en eksakt diagnose, og på den måten forblir årsaken ubehandlet. For raske og gjentatte operasjoner kan i noen tilfeller forårsake utvikling av sammenvoksinger og ustabilitet, noe som i sin tur også forårsaker smerte.

Det er årsaken til at vi på vår klinikk før hver behandling gjennomfører grundige pasientsamtaler og lar spesialister på ulike felt komme med sine vurderinger før det stilles en nøyaktig diagnose. Deretter diskuterer vi sammen med deg hvilke behandlingsformer som kan være egnet.

På de følgende sidene gir vi deg et overblikk over ulike rygglidelser og respektive behandlingsmuligheter.

Ryggbehandlinger

Epidural infiltrasjon
Røntgenbilde av ryggsøylen

Smerter i ryggen skyldes en lang rekke ulike lidelser, og det finnes like mange ulike behandlingsmuligheter. Først når årsaken til plagene er kjent, kan vi iverksette en målrettet, individuell behandling. Tidlig diagnostisering og behandling, interdisiplinært arbeid, bruk av flere metoder, tett oppfølging også etter behandling samt utarbeidelse av fremtidige profylakseprogrammer utgjør viktige deler av vår ryggterapi.

Det finnes ikke noe vidundermiddel mot ryggsmerter. Vi utvikler et individuelt behandlingsprogram for hver enkelt pasient basert på grundige samtaler, undersøkelser og diagnose. I dette arbeidet er det viktig at du bidrar aktivt. Selv ikke den beste operasjonen hjelper dersom pasienten ikke gjør en innsats selv.

På hjemmesiden vår presenterer vi ulike behandlingsmuligheter. Hvilke av disse metodene som er egnet for deg, hvilke muligheter og risikoer de innebærer samt hvilke andre alternativer det finnes, vil vi gjerne diskutere med deg i en personlig samtale.