Kroniske smerter

Kroniske smerter er en alvorlig sykdom som mange mennesker lider av. Mens akutte smerter som regel kan føres tilbake til en bestemt årsak og kan ses som et varselsignal kroppen sender ut, er det ofte langt vanskeligere å finne årsaken til kroniske smerter.

Vi snakker om kroniske smerter dersom de varer lenger enn et halvt år. Ofte har den opprinnelige årsaken til problemene forsvunnet: Slik kan hyppige og sterke irritasjoner skade nervetrådene på lang sikt.Resultatet er at de etter en stund ikke lenger reagerer riktig på smertesignalene som sendes ut fra hjernen. I tillegg utløses slike smerter ofte av stress eller angst.

Kroniske smerter oppstår etter åpne operasjoner på ryggsøylen (såkalt postnukleotomisyndrom) eller andre operasjoner, ved polynevropati (f.eks. diabetisk polynevropati), Sudecks atrofi, alvorlig degenerering av ryggraden på flere nivåer samt etter bestråling og skader. Etter amputasjoner kan det oppstå såkalte fantomsmerter.

Ung kvinne berører et smertefullt punkt i ryggen

Symptomer

Symptomene avhenger helt og holdent av din individuelle situasjon og følelsene dine. Mens andre lidelser kan vises på røntgenbilder eller andre måter, krever kroniske smerter grundige samtaler mellom lege og pasient. Jo bedre du kan beskrive disse smertene, desto enklere kan vi gjøre oss opp en mening og sykdommen din og iverksette riktig behandling.

Behandling

På vår klinikk kan vi blant annet tilby ulike minimalinvasive inngrep for å avhjelpe kroniske smerter.Dette kan være f.eks. ryggmargsstimulering (smertepacemaker) eller kuldeterapi. I tillegg gjør vi alt som er mulig for å finne den egentlige årsaken til smertene. Dersom det f.eks. foreligger en stressbetinget lidelse, anbefaler vi en lengre, tverrfaglig behandling.