Myelopati

Dersom det skjer en skade på nervevevet i ryggmarked på hals- eller brystvirvelsøylen, kalles dette myelopati.

Konstant trykk, som f.eks. kan oppstå som følge av dårlig blodgjennomstrømning, skiveprolaps eller tumorer, fører til en innsnevring eller død av nervevev. Fordi de sentrale nervecellene i dette området ikke regenereres eller kan formere seg, forblir følgende permanente eller forverrer seg.

To pensjonister sitter rygg mot rygg og ler

Symptomer

Pasientene klager over svakhet, nummenhet, finmotorikkproblemer, problemer med å tømme blæren, balanseproblemer, seksuelle problemer samt stivhet i muskulaturen og vevsvinn (atrofi) og pustevansker i fremskredent stadium. MR-bilder viser endrede områder i ryggmargsvevet. Ofte diagnostiseres tegnene ved en nevrologisk undersøkelse.

Behandling

I tillegg til konservative behandlinger kan årsakene behandles ved hjelp av Mikrokirurgi mikrokirurgi