osteoporose

Osteoporose er en av de vanligste skjelettlidelsene. Sykdommen rammer helst eldre og særlig kvinner. Ved osteoporose endres knoklenes oppbygning og tetthet: knoklene blir porøse og er derfor mer utsatt for brudd. Sykdommen kan ramme hele skjelettet eller kun ryggvirvlene.

Det er flere ulike faktorer som kan forårsake lidelsen. Eksempler er mangel på kalsium og vitamin D, hormonforstyrrelser og for lite bevegelse. Hva knokkelsvinnet skyldes i hvert enkelt tilfelle, må avklares med deg som pasient i en individuell behandlingssamtale.

Illustrasjon av virvler

Symptomer

Vanligvis vises det ingen tegn på sykdommen i en tidlig fase, for knoklene brytes ned langsomt og over tid. Først når man ser tegn på de første deformasjonene eller opplever brudd, vil man oppleve smerter og bevegelsesinnskrenkning. Brudd i virvlene fører ikke bare til at ryggsøylen blir krum, men kan også føre til redusert kroppsstørrelse. Når nervene så kommer i klem, kan det oppstå komplikasjoner.

Behandling

Konservative behandlinger, f.eks. ved bruk av medikamenter, egner seg kun for å hindre ytterligere beinsvinn eller for å lindre smerter. For å korrigere allerede foreliggende endringer og skadede virvler, benytter vi Kyfoplastikk brusktransplantasjon Et annet alternativ er stabiliseringstiltak (spondylodese).