Sakroiliakalledd

Mellom korsbeinet og den øverste delen av bekkenet, helt nederst på ryggsøylen, ligger de såkalte sakroiliakalleddene. Dette er et område med stramme bånd som knapt tillater noen form for bevegelse. Dersom det oppstår irritasjon, slitasje eller betennelse som følge av overbelastning av disse leddflatene, snakker vi om sakroiliakalleddsyndrom.

Lege undersøker et røntgenbilde

Symptomer

Mange pasienter klager over sterke smerter i det aktuelle området. Problemene oppstår med ulike mellomrom og kan både oppstå og forsvinne spontant. Ofte begynner disse smertene etter en akutt skiveprolaps eller virvelsøyleoperasjon, som følge av at den nye situasjonen belaster leddene i økt grad.

Behandling

Avhengig av forutsetningen, kan det i tillegg til Fysioterapi også være aktuelt med infiltrasjoner eller denervering kunne være aktuelt. I enkelte tilfeller vil da leddet bli avstivet.